ISU Styrelse

Charlotte_Ahlgren_Stor_Foto_Johannes_Dahlskog450-348

Charlotte Ahlgren-Moritz  
ISU-styrelseordförande
Vicerektor
Malmö universitet
Telefon 0705-374797
charlotte.ahlgren.moritz@mau.se

Sandra_Gonsson_Stor__Foto_Johannes_Dahlskog.348-450jpg

Sandra Jönsson
Prefekt på Institutionen
för urbana studier
Malmö universitet
Telefon 040-66 57604
sandra.jonsson@mau.se

Maria_Hellstrom_Stor_Foto_Johannes_Dahlskog

Maria Hellström Reimer
Professor i design i teori och praktik
Malmö universitet
Telefon 040-66 57147
maria.hellstrom.reimer@mau.se 

Johan_Stor_Foto_Johannes_Dahlskog348-450

Johan Emanuelson
Avdelningschef på Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad
Telefon 040-342346
johan.emanuelson@malmo.se

Magnus_Metz_Stor__Foto_Johannes_Dahlskog348-450

Magnus Metz
Utvecklingsstrateg på Kulturförvaltningen
Malmö stad
Telefon 0733-924717
magnus.metz@malmo.se

Per-Arne_Stor__Foto_Johannes_Dahlskog.348-450jpg

Per-Arne Nilsson
Strateg 
Miljöförvaltningen
Malmö stad
Telefon 070-6589951
per-arne.nilsson@malmo.se