Co-labs skapar samhällsförändring

Torsdag den 22 oktober arrangerades höstens andra träff i seminarieserien Crossing Borders. Under rubriken ”Co-lab som verktyg för att tackla komplexa samhällsproblem” belystes några exempel på designdriven innovation och co-labs i Malmö. Eftermiddagen inleddes av Per-Anders Hillgren (designforskare från Mötesplats Social Innovation och Malmö högskola) som berättade om designprocesser och designlabb. Han nämnde bland annat … Läs mer

Crossing Borders: case: Co Lab Lindängen

Välkommen till Crossing Borders seminarium: Co-lab som verktyg för att tackla komplexa samhällsproblem.
Detta är Crossing Borders andra seminarium i höstens seminarieserie med temat: Förändringsarbete i praktiken – hur går vi från ord till handling?