Urban träffpunkt

Studenter och medarbetare på Institutionen för urbana studier vid Malmö högskola har startat upp en arbetsmarknadsdag – Urban träffpunkt. Det ska bli en arena där studenter får möjlighet att skapa betydelsefulla nätverk inför sitt framtida arbetsliv och ett tillfälle för institutionen att knyta organisationer och företag till sin verksamhet. Kajsa Markänger och Paula Fredh läser … Läs mer