Wisdome Malmö

Wisdome Malmö är en del av en nationell satsning där Science Center Malmö Museer erhållit en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik. Avsikten med donationen är att etablera en dom (en 360-gradersbiograf) samt en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt lärande i världsklass.

Satsningen omfattar fem science centra: Science Center Malmö Museer, Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå. Ett nära samarbete mellan centren och tillhörande 10 forskningsmiljöer har etablerats för att vidareutveckla innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet. Wisdome Malmös profilområden blir hållbar utveckling och spel.

Förstudie Wisdome Malmö – innovativ mötesplats kring visualiseringar och hållbar utveckling 

Syfte med förstudien är att undersöka på vilka sätt Wisdome kan utvecklas till en innovativ mötesplats som kan främja entreprenörskap och innovationer för en hållbar stads- och samhällsutveckling. Utöver Malmö stad, Lunds universitet, Malmö universitet och ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling, deltar en rad intressenter i arbetet med att utforma och utveckla Wisdome Malmö.

Förstudien består av ett antal aktiviteter med syfte att utforska behov, förutsättningar och möjligheter med Wisdome.

 

Projekttid: 2017-10-01 – 2018-03-31

ISUs uppdrag i projektet: ISUs uppdrag i projektet, är att sprida information kring förstudien, samt via etablerade kontakter inom samverkansplattformen, möjliggöra kunskapsutbyte mellan stad och akademi.