En stad som växer

Många städer växer kontinuerligt. Det som från början var en förort växer ihop med storstaden och det som varit ödeområden i utkanten blir bebyggt. De

Read More

Arbete på stadsplaneringskontoret

Stadsplanering innebär att forma och ordna gator, byggnader och torg inom tät bebyggelse. Från början handlade stadsplanering om att fastställa olika

Read More

Så sänker du dina energikostnader

Vare sig du bor i hus eller lägenhet vill du naturligtvis ha så låga elkostnader som möjligt. Det finns mycket du kan göra för att spara tusenlappar å

Read More

Vad får en medborgare göra?

En medborgare får i egenskap av privatperson köpa mark för att bygga på eller ha som exempelvis jaktmark eller skogsmark. Det finns dock restriktioner

Read More

Omställningar

En hel del av samhällsplaneringens effekter kan leda till att du som privatperson får tänka annorlunda och inte göra som förut. Många av dessa effekte

Read More