Inspirerad stadsplanering

När stora beslut ska tas är planeringen ett av de absolut viktigaste delmomenten, där inspiration och samarbete i arbetslaget är nödvändigt. När det kommer till något som stadsplanering blir detta extra viktigt då så många berörs av både positiva och felaktiga beslut. Miljöombyte med nya kontor Då stadsplanerare och deras arbete med stadsutveckling har sitt säte på kommunernas stadsbyggnads-, stadsarkitekts- eller planeringskontor...

Sveriges utveckling inom stadsplanering och stadsutveckling

En stadsplanering innebär hur man lägger grunden till en stad och hur dess resurser ska användas. I en stadsplanering ingår det noggranna kartläggningar över hur mark och vatten ska fördelas i ett samhälle. Man planerar övergripande var bostäder ska placeras, samt hur infrastrukturen ska placeras utan att förorsaka risk för hälsan. Stockholms stad – grunden till handel och utveckling Ända...