Naturen är allenarådande i beslut

Last modified date

Vi människor måste hela tiden förhålla oss till naturen och dess förutsättningar var vi än kommer. Naturen på Island ser inte likadan ut som den i Gibraltar. På första stället är det dessutom kallt större delen av året medan det på andra stället är varmt året om.

Berggrunden

Berg är sammansatta mineraler i stora block. Det finns sedimentära, magmatiska och metamorfa berggrunder. I Sverige är gnejs och granit vanliga bergarter och då dessa är hårda krävs dynamit för att åstadkomma tunnlar och annat i berggrunden. Stockholm är en gynnsam plats för tunnelbana men i Göteborg skulle det inte fungera lika bra då berggrunden är mer porös och lerblandad.

Allemansrätten

Allemansrätten är en ledstjärna för stadsplanering. För att kunna bebygga köpt mark krävs bygglov och det är långt ifrån säkert att alla byggplaner beviljas grönt ljus. Bygglov är i grunden ett tillstånd för att man får bygga på en viss höjd, med en viss utformning till det yttre och så vidare. Allemansrätten försvinner så fort en bit mark är köpt, då har markägaren rätt att avvisa vem som helst från marken och byggnaderna på den.

Köper däremot markägaren skog får människor gå där under vissa förutsättningar.

Ny mark kan ju inte skapas så all mark i Sverige ägs av någon privatperson, en kommun, ett landsting eller företag och organisationer. Ibland kan dock mark bli ledig och då har stadsplaneraren mer att göra.

Kyla och värme

Om vi återgår till första stycket så är värme och kyla något som vi ständigt är medvetna om. Vi klär oss annorlunda beroende på väder och temperatur, och vi bygger våra hus efter klimatet på platsen. På Island krävs det att husen har isolering och värme. På Gibraltar behövs dock som regel inte isolering, ej heller värme även om många moderna hus där har bägge fenomen.

Stadsplaneraren har således fullt upp med att ta hänsyn till naturen samt väder och vind. Målsättningen är att alla ska leva så drägligt som möjligt och kunna värma sig vid kyla eller svalka sig när det är varmt. Det är även det som bland annat ligger till grund för bassänger för allmänheten om somrarna samt badhus folk kan använda på vintern. Ju bättre en stadsplanerare tänker på folks situation desto nöjdare blir de. Naturen är nyckfull men går att omfamna.

kalle