Fördelar med gröna tak i stadsplanering

Last modified date

Gröna tak har den senaste tiden fått allt mer uppmärksamhet bland arkitekter och stadsplanerare. Inte minst beror det på de många ekonomiska, sociala och designbaserade fördelar som de ger både lokalt och globalt för miljön.

Några av de främsta fördelarna med gröna tak är följande:

  • Bra för miljön och minskar mängden koldioxid i luften.
  • Förlänger livslängden på taket.
  • Har en positiv psykologisk och social effekt.

Fortsätt läsa för att se närmare på dessa fördelar med att installera gröna tak!

Topp 3 fördelar med gröna tak

1. Bra för miljön och minskar mängden koldioxid i luften – Det finns en mängd miljöfördelar med att installera gröna tak, däribland minskar det mängden koldioxid i atmosfären. Som du sannolikt redan känner till så anses de ökade koldioxidutsläppen vara den viktigaste orsaken till klimatförändringarna. Endast en kvadratmeter grönt tak kan absorbera fem kilo koldioxid per år. Dessutom bidrar gröna tak till en ytterligare minskning på tre kilo koldioxid genom en minskad energiförbrukning. För att ge perspektiv på minskningen: en kvadratmeter absorberar samma mängd koldioxid som en bil släpper ut under 80 kilometers körning. Vidare bidrar gröna tak till en renare luft genom att fånga upp luftburna partiklar och föroreningar. Detta ger i sin tur lokalinvånare en bättre luftkvalitet och hälsa. Enligt studier kan en kvadratmeter grönt tak hjälpa till att fånga upp 0,2 kilo partiklar från luften årligen.

2. Förlänger livslängden på taket – Precis som vad takläggare hos DM Tak i Stockholm nämner så bygger takläggning på ett gammalt hantverk. Samtidigt är det en bransch där utvecklingen går snabbt framåt. Att installera ett grönt tak har inte bara fördelar för miljön utan även fördelar för plånboken. Även om du inte kan installera ett grönt tak så är det alltid en långsiktig investering att ta hand om taket. Om du är skeptisk bör du titta på vilk kan absorbera fem kilo koldioxid per år. Dessutom bidrar gröna tak till en ytterligare minskning på tre kilo koldioxid genom en minskad energiförbrukning. För att ge perspektiv på minskningen: en kvadratmeter absorberar samma mängd koldioxid som en bil släpper ut under 80 kilometers körning. Vidare bidrar gröna tak till en renare luft genom att fånga upp luftburna partiklar och föroreningar. Detta ger i sin tur lokalinvånare en bättre luftkvalitet och hälsa. Enligt studier kan en kvadratmeter grönt tak hjälpa till att fånga upp 0,2 kilo partiklar från luften årligen.

2. Förlänger livslängden på taket – Precis som vad takläggare hos DM Tak i Stockholm nämner så bygger takläggning på ett gammalt hantverk. Samtidigt är det en bransch där utvecklingen går snabbt framåt. Att installera ett grönt tak har inte bara fördelar för miljön utan även fördelar för plånboken. Även om du inte kan installera ett grönt tak så är det alltid en långsiktig investering att ta hand om taket. Om du är skeptisk bör du titta på vilka otroliga resultat takläggarna hos DM Tak i Stockholm åstadkommer. Deras tjänster sträcker sig från snöskottning och takmålning till fullständig takläggning. När det kommer till gröna tak kan det tredubbla öka takets livslängd och minska behovet av underhåll rejält. Med gröna tak skyddas nämligen de underliggande takmaterialen från skador och det kan spara dig pengar på sikt. Vidare kan din energiförbrukning minska med upp till 40 procent på vintern för uppvärmning.

3. Har en positiv psykologisk och social effekt – Ett grönt tak har en mängd oväntade fördelar som många inte förknippar det med. Till exempel ger det bra ljud- och bullerdämpning som skapar en trevligare miljö i stadsområden med högt buller. Gröna tak är naturligtvis också en vacker syn som ger en avslappnande psykologisk effekt.

kalle