Förstör inte stadsbilden – förvara veden rätt

Last modified date

Runt om i vårt avlånga land har markägare sin skogsplantering. Skogen används för många olika saker i samhället, alltifrån byggmaterial till vedeldning. Men att förvara och hantera timmerstockar och ved korrekt är viktigt för att inte förstöra framkomligheten och stadsbilden i städer. Med rätt hjälpmedel blir det lättare att hantera och förvara stockarna.

Den svenska skogen – en viktig naturresurs

Här i Sverige är en av de största och främsta naturtillgångarna våra skogar. Skogen förser oss med många värdefulla material såsom papper, virke och ved. Att ta vara på skogen på olika sätt gynnar landet på många vis, skapar jobb och gör Sverige rikare. Men det gäller att ta vara på skogen på rätt sätt. De allra flesta markägare har sina marker en bra bit bort från städerna, men i vissa fall kan markerna ligga väldigt nära städer. Då gäller det för dem som brukar skogen att hantera stockarna korrekt.

Värna om stadsplaneringen med rätt vedhantering

Det finns många anledningar till varför det gäller att hantera stockar och ved på rätt sätt, inte minst om man arbetar nära städer. Även om det kan verka mest lämpligt och smidigt att förvara stockar i en hög längs med vägkanten intill staden, kan det medföra stora risker. De som planerar städerna lägger mycket tid och energi åt att skapa en stad som passar alla och som ska vara både praktisk och estetiskt tilltalande. Markägare med marker i nära anslutning till städer bör anpassa sig efter stadsplaneringen när de skördar sina skogar. Att lägga stockar eller vedhögar längs vägarna kan innebära en risk då sikten skyms för trafikanter. Stockar och vedhögar kan även bli en fara för barn och ungdomar som klättrar upp på dem. Men med rätt vedhantering och förvaring riskerar inte arbetet att bli en risk för allmänheten.

Det bästa sättet att hantera ved och timmerstockar i nära anslutning till städer är dock att forsla bort dem från städerna och hem till gården, men för det krävs rätt utrustning. Se därför till att ha ordentliga redskap och maskiner som gör det enkelt att transportera bort stockar eller ved på ett smidigt sätt så att de inte är i vägen för allmänheten eller förstör stadsbilden. Då minskar även risken för stöld av virket och veden, som annars kan bli en stor ekonomisk förlust för skogsföretaget.

kalle