Stadsutveckling nu

Last modified date

Stadsutveckling idag är betydligt mer avancerad än förr i tiden. Det är även ett betydligt större fokus på miljöaspekten, det vill säga att staden är ren och producerar så lite föroreningar som möjligt. På grund av den senare aspekten har bilismen tryckts tillbaka på flera håll. I Stockholm finns tullar som är tänkta att motivera folk att åka kollektivtrafik för en billigare kostnad istället. I vissa storstäder är bilar helt förbjudna på vissa gator. En annan anledning till varför bilar fungerar sämre att äga i storstaden är för att kommunerna inte vill upplåta alltför mycket mark åt parkeringshus. Istället vill kommunerna helst att det byggs fler bostäder, vårdcghtentraler eller vad det nu än må vara som är högst samhällsviktigt.

De så kallade gröna städerna uppbackas av Naturvårdsverket med flera andra myndigheter och organisationer. Då över 50 % av jordens befolkning bor i städer så är det självklart viktigt att städerna tar ett stort ansvar. Det går inte att stjälpa över allt ansvar på landsbygden.

Stadsutveckling idag handlar också om att korta resetider för att folk ska få så mycket tid som möjligt över till hem och fritid. Det är bra för den som vill bosätta sig i staden.

kalle