Få bättre stadsmiljö med ljuddämpande plank

Last modified date

Stadsmiljön har sina fördelar, men det finns också vissa nackdelar och buller är en nackdel som de flesta tycker är väldigt störande, speciellt om man bor centralt. Att utrusta staden med bullerplank behöver inte förstöra stadsmiljön då det finns möjlighet att anpassa dem efter behovet som finns.

Livet i stan

Många föredrar att bo centralt i stan då det är närmare till det mesta. Det finns många fördelar i stan jämfört med att bo på landet. Förutom närheten till allt har man lättare för att finna jobb och i vissa fall kan man bli anställd tack vare att man bor centralt och har möjlighet att snabbare ta sig till jobbet, exempelvis om jobbet kräver att man kan hoppa in med kort varsel. Utbudet av det mesta är också större, vilket gör att de som kan, gärna bosätter sig i stan. Men många upplever också stadslivet som stressande och oljud och buller är en bidragande orsak till att stadsmiljön upplevs stökig.

Kom tillrätta med buller och oljud

Det finns många sätt att komma tillrätta med buller, bland annat innovativa lösningar som du kan läsa mer om här och som skapar bättre och lugnare miljöer. Med exempelvis ett bullerplank kan man bygga upp skydd mot buller på ett smidigt sätt. Fastighetsägare som har centrala fastigheter kan gynnas av att sätta upp bullerplank runt sina fastigheter så att de boende får en lugnare boendemiljö. Bullerplank behöver inte vara fula eller se malplacerade ut. Det finns bullerplank som är genomskinliga och som därmed släpper igenom solljus och tillåter utsikten att vara kvar.

För att få större användning av bullerblank kan man använda är en bidragande orsak till att stadsmiljön upplevs stökig.

Kom tillrätta med buller och oljud

Det finns många sätt att komma tillrätta med buller, bland annat innovativa lösningar som du kan läsa mer om här och som skapar bättre och lugnare miljöer. Med exempelvis ett bullerplank kan man bygga upp skydd mot buller på ett smidigt sätt. Fastighetsägare som har centrala fastigheter kan gynnas av att sätta upp bullerplank runt sina fastigheter så att de boende får en lugnare boendemiljö. Bullerplank behöver inte vara fula eller se malplacerade ut. Det finns bullerplank som är genomskinliga och som därmed släpper igenom solljus och tillåter utsikten att vara kvar.

För att få större användning av bullerblank kan man använda dem som ett vindskydd och för skugga mot starka solstrålar. Om man är kreativ kan man, om man vill, även måla dem. Till exempel kan man anlita en gatukonstnär och låta den måla på planken så att de blir som ett litet konstverk i sig. Man kan även dekorera planken med blommor och skapa som en inhägnad uteplats. Då förebygger man att de förstör den fina miljön och blir istället som en naturlig del av boendemiljön och/eller stadsmiljön.

kalle