Stadsutveckling och riskhantering

Last modified date

Det är både stort och spännande att få bidra på olika sätt i stadsutveckling och planering. Som projektansvarig är det många olika delar att hålla ordning på hela vägen från start till mål. Det brukar vara många olika leverantörer av både tjänster och produkter som involveras och alla ska helst följa uppgjorda tidsplaner så ingenting hakar upp sig längs vägen.

När det oväntade händer

Ibland händer fullständigt oväntade saker som påverkar allt och alla. Inte minst pandemin har gjort det tydligt för oss att allt inte blir eller fungerar som det var tänkt. Ingenting kan förutses eller planeras för i minsta detalj. Kända risker går att ta hänsyn till i en projektplanering, det är värre med de okända. Därför behövs professionell riskhantering av projekt och insatsplaner, för trygghetens skull.

I projekt som stadsplanering finns många kritiska moment. Varje del måste ju uppfylla ställda krav och befintliga regelverk. Många besiktningar ska genomföras och granskas. Genom att ta professionellt stöd i riskhanteringen går det att minska förseningar och ökade kostnader.

Brand och andra risker

Det är inte bara risker under själva planeringsfasen som behöver hanteras. Minst lika viktigt är de framtida risker som finns med städer och byggnader där människor kommer att bo eller vistas hela eller delar av dygnet. Brandrisk kan exempelvis minimeras med professionell planering och projektering. Erfarenhet ger kunskap och proffs som arbetar med detta är trygga följeslagare när det gäller planeringen av brandskydd och besiktning lokalt eller i hela samhället. Utbildning och insatsplanering i redan uppförda byggnader är minst lika viktigt. Det ger en trygghet i att alla vet vad som ska och bör göras om olyckan är framme.

Flexibilitet och nytänk

Även om målen med ett projekt är tydligt satta är det viktigt att det finns en flexibilitet i planering och projektering. Det är viktigt att våga tänka utanför den berömda boxen när det oväntade händer. Mycket handlar om medarbetarna, hur de mår när inget blev som det var tänkt. När coronan drabbade oss alla förändrades väldigt mycket. Många olika budskap kom från myndigheter och politik. Jobba hemma eller inte, vad händer och hur fortsätter vi? I den situationen behövs kommunikation och information och en tydlig linje vad gäller att hantera situationen.

Säkerhet på arbetsplatsen

Det är viktigt att arbetsplatsen är trygg och säker. Vissa branscher har större risker än andra och kräver kanske tillstånd och skyddsdokument av olika slag. Det räcker förstås inte med att alla papper är i ordning, det krävs också faktisk kunskap hos såväl föreståndare som medarbetare. Även avbrottsskydd och egendomsskador är viktiga delar i riskhanteringen. För att vara säker på att få ett professionellt helhetstänk inom detta område är det alltid klokt att anlita expertis.

kalle