Takvandringar i en bevarad stadsdel

Last modified date

Det finns organiserade turer för att gå runt på stadens tak, en upplevelse som kombinerar äventyr och historia. Det är många som har fått uppleva detta och visst är det ett härligt och annorlunda sätt att få se en stad. Man kan naturligtvis också känna puls och historiens vingslag av att gå i gränderna i Gamla stan, men att ta sig upp på takens höjder ger förstås helt andra perspektiv, bokstavligen.

Bevara stadens utseende

Att staden är pittoresk, trevlig och fungerande på alla sätt är ingen slump. Det är ett gediget arbete som har pågått under många århundraden. Genom att från början ha lagt grunden på ett trevligt och smart sätt och sedan bevarat och varsamt utvecklat och renoverat byggnaderna och kvarteren. Den allra första stadsplaneringen gjordes på 1600-talet, då man ville förvandla det lantliga Norrmalm till en stadsdel att visa upp för utländska besökare.

Det är med stadsplaneringen som utseende och funktion hålls ihop. Många olika intressen vill att utvecklingen ska gå åt olika håll, så det krävs strikta regelverk och välarbetade planer. Det är Boverket som är vår myndighet för samhällsplanering.

Exempel på renovering

Lilla Adolf Fredriks skola är ett av de fantastiska byggnadsverken på Norrmalm. Nyligen blev skolan för trång och behövde två nya klassrum. Hur skulle man klara av det utan att ändra på utsidan? Jo lösningen blev att bygga om översta våningen som tidigare var ett förråd. I samband med den utökningen av klassrummen renoverades också taket. Då skolbyggnaden har ett tak med både tinnar och torn var det ett jobb för erfarna plåtslagare. Det är norrmalmsplat.se som varsamt har renoverat taket på skolan.

Säkerheten på taket

Att vandra eller jobba på tak kräver noga uppmärksamhet på säkerheten. Godkänd utrustning som används av utbildade personer är en förutsättning för den som vill uppehålla sig på tak. Det finns ytterligare en yrkesgrupp, förutom takläggare, som jobbar på taken och det är alla våra skorstensfejare. Det är inte bara på tak till stora byggnader som säkerheten är viktig, även villatak är oftast tillräckligt höga föra att det kan gå riktigt illa om man ramlar ner. Det är villaägaren som är ansvarig för säkerheten på sitt tak.

Njuta av en takvandring

Så tack vare stadsplanering på 1600-talet, varsamma renoveringar och ordentliga säkerhetskrav kan vi njuta av spännande vandringar på stadens tak.

kalle