Omställningar

Last modified date

En hel del av samhällsplaneringens effekter kan leda till att du som privatperson får tänka annorlunda och inte göra som förut. Många av dessa effekter handlar om miljön.

Bilåkning

Numera är bilåkning inte något som kommunerna satsar mycket på. Det satsas på biogasdrivna bussar, tåg och andra färdmedel. Snarare så försvåras bilismen av tullar, färre parkeringshus och att gator i centrum beläggs med förbud mot dubbdäck. Bilen är en stor källa till föroreningar och avgaser. Det gäller framförallt bilar som drivs med fossila bränslen såsom bensin och diesel. Dessa bilar släpper ut massor med avgaser. Elbilar är därför på stark frammarsch hos konsumenteeftrna.

Grönska på tak

Många större fastigheter får numera trädgårdar på taken istället för utanför byggnaden. Det kan ha många fördelar. En nackdel är dock att en del människor är höjdrädda och tyvärr kan många inte få fortsätta med sin hobby.

Det digitala i fokus

Mycket av det som går att göra i städer idag kräver en smartphone eller underlättas rejält med en sådan. Tyvärr riskerar många äldre och fattiga att inte klara av omställningen att gå över till en smartphone. Det gäller att tänka på många perspektiv som stadsplanerare för att så många som möjligt ska bli nöjda.

kalle