Vad är stadsplanering?

Last modified date

Stadsplanering är ett vitt begrepp som innefattar många beslut av myndigheter samt samverkan mellan företag, organisationer, medborgare och just myndigheter. Då stadsplanering är ett lokalt fenomen så är det bra om folk insatta i stadens läge, situation och möjligheter får möjlighet att bidra med vad de kan. Samtidigt är det bra med ett utomstående och oberoende perspektiv, varför det idag är vanligt att hyra in konsulter från stora företag som jobbar med just stadsplanering.

Vad går stadsplanering ut på?

Stadsplanering handlar om att planera stadens utformning gällande infrastruktur, byggnader, vägar, parker och annat efter befolkningens behov och önskemål. Det är bra att som stadsplanerare kunna kompromissa mellan två olika aktörer. Det går att illustrera.

SJ vill bygga tågräls i en större svensk stad. Denna räls kommer inte att användas för tåg i persontrafik utan för gods. SJ vill helst köra morgon och dag. Det vill dock varken myndigheter eller företag utan de vill att förslaget inte ska gå igenom. Stadsplanerarens kompromiss är att förlägga rälsen utanför stadsgränsen, så SJ får omlokalisera var tåget ska lastas med varor.

Det är omöjligt att göra alla nöjda, men en bra målsättning är att så många som möjligt av varandra oberoende aktörer blir tillfredsställda. En form av demokratisk mer eller mindre outsagd regel är att det förslag som vinner flest röster går i uppfyllelse.

Hur blir man stadsplanerare?

Stadsplanerare kallas mer frekvent för samhällsplanerare och det finns ett antal kandidatprogram i landet att ansöka till. Vill man bli ännu mer attraktiv för en arbetsgivare går det att gå civilingenjörsprogram nischade mot stadsplanering. Fördelen med att bli civilingenjör och inte endast en renodlad stadsplanerare är att man sedermera lättare kan byta karriär eller doktorera och så vidare.

Även arkitekter kan verka som stadsplanerare eller få uppdrag som i stort liknar stadsplanerarens. Det är bra om man har sinne för matematik, fysik, byggnadskonstruktion samt ett intresse för estetik. Det är inte säkert att du kan få jobb utomlands om du är utbildad stadsplanerare. Även i det här fallet är det bra om du utbildar dig till arkitekt eller civilingenjör om du har möjlighet.

Stadsplanering i övriga fall

Stadsplanering & samhällsplanering handlar naturligtvis inte bara om städer. Det kan handa om mindre samhällen, byar, campingar, flygplatser, tågstationer och så vidare. Deras expertis om hur man ska organisera mötesplatser för många människor på bästa sätt kommer till nytta på flera ställen. En del arkitekter kan behöva omgärdas av tystnadsplikt vid utformningen av fängelser, polisstationer, sjukhus och andra inrättningar där sekretess redan råder.

Genom att verka som stadsplanerare lär du dig mycket om samhällets behov och möjligheter. Dessutom lär du dig själv att inse vad du själv vill åstadkomma på ett bra sätt. Stort lycka till med att utforma framtidens städer!

kalle