Vad får en medborgare göra?

Last modified date

En medborgare får i egenskap av privatperson köpa mark för att bygga på eller ha som exempelvis jaktmark eller skogsmark. Det finns dock restriktioner över vad som får byggas och göras. Exempelvis kräver alla former av byggnationer (undantaget Attefallshus och liknande små byggen) bygglov även om det är flera mil till närmsta granne.

Behövs stadsplanering för privatpersoner?

Nej, det behövs inte eftersom privatpersonen förfogar över marken och vilka som är där. Det som dock kan behövas är exempelvis en arkitekt som får till uppdrag att rita en byggnad, en trädgård eller skissa fram en uteplats. Som beskrivet i en annan artikel här på sidan kan en arkitekt verka som just stadsplanerare varvid arkitekten som ritar ditt hus också kan rita pampiga fastigheter inne i centrum.

Medborgarförslag

Du som medborgare kan ha stor betydelse i utformningen av städer. Ett medborgarförslag om hur du vill att kommunen ska agera, vad som ska byggas och vad som bör tas bort är något som går att lämna in året om, dygnet runt. Medborgarförslagen betas av allt efter de kommer in, ingen prioritering om ett visst medborgarförslag ska handläggas först får göras.

Ett vanligt missförstånd är att icke röstberättigade inte får lämna in medborgarförslag. Detta är fel eftersom alla medborgare under 18 år har rätt att enligt yttrandefriheten lämna in medborgarförslag. Det är för övrigt en av de metoder där barn kan göra stor skillnad i samhället.

Medborgarförslag är något som kan vara både kul och jobbigt att skriva men det är härligt att bli lyssnad på.

kalle