Vad är stadsplanering?

Stadsplanering är ett vitt begrepp som innefattar många beslut av myndigheter samt samverkan mellan företag, organisationer, medborgare och just m

Read More

Naturen är allenarådande i beslut

Vi människor måste hela tiden förhålla oss till naturen och dess förutsättningar var vi än kommer. Naturen på Island ser inte likadan ut som den i Gib

Read More

Inspirerad stadsplanering

När stora beslut ska tas är planeringen ett av de absolut viktigaste delmomenten, där inspiration och samarbete i arbetslaget är nödvändigt. När det k

Read More

Takvandringar i en bevarad stadsdel

Det finns organiserade turer för att gå runt på stadens tak, en upplevelse som kombinerar äventyr och historia. Det är många som har fått uppleva dett

Read More

Hur utvecklas en stad?

När det kommer till att utveckla städer är detta något som stadsplanerare och forskare har jobbat med i flera århundraden. Det finns till och med fors

Read More

Stadsutveckling och riskhantering

Det är både stort och spännande att få bidra på olika sätt i stadsutveckling och planering. Som projektansvarig är det många olika delar att hålla ord

Read More