Ett samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet

ISU – Institutet för hållbar stadsutveckling – är en samverkansplattform mellan Malmö stad och Malmö universitet. Vi arbetar för att utveckla Malmö till en ledande kunskapsstad inom hållbar stadsutveckling; ekologiskt, socialt och kulturellt.

ISU:s mål är att:

  • Utveckla samverkansformer mellan Malmö stad, Malmö universitet och andra aktörer.
  • Främja universitetets utveckling av praktiknära och interaktiv forskning inom hållbar stadsutveckling.
  • Samla, utveckla, förmedla och utbyta kunskaper och erfarenheter inom institutets intressekrets.
  • Bidra till implementeringsarbetet av Malmökommissionen, Översiktsplanen, Kulturstrategin, Miljöprogrammet och Malmö universitets strategi 2020.
  • Utveckla kultur som en fjärde dimension av hållbar utveckling och som verktyg för hållbar stadsutveckling.
  • Bidra till att universitetets forskningsandel ökar samt stimulera Malmös utveckling i arbetet som forskningskommun.