Foto: Maria Eklind

Halvdag på ISU – forskning och praktik kring social hållbarhet och bostadsrenovering

Det var en välbesökt förmiddag med talare från hela landet och samhällets alla sektorer, som samlats för att diskutera social hållbarhet och samhällsutveckling. Arrangemanget var en samproduktion mellan ISU, Centrum för Fastighetsföretagande (CFFF), Fastighetsägarna Sofielund och som en del av ISUs uppdrag inom SIRen (Sustainable Integrated Renovation). Syftet med dagen var att länka samman personer … Läs mer

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015-2016 har Region Skåne tagit fram ett remissförslag till Cykelstrategi för Skåne, underlaget har skickats ut på remiss och fram till den 14 oktober kan yttranden lämnas. Projektledare Johan Raustorp från Region Skåne berättade om bakgrund och innehållet i strategin, på ett frukostseminarium den 13 september. Cykelstrategin tar avstamp i övriga regionala strategier (Skånes … Läs mer

Mistra Urban Futures nya plattform i Skåne

Nu har etableringen av forskningscentret Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång. På ISUs frukostseminarium kom verksamhetsledare Magnus Johansson, universitetslektor på Malmö högskola, för att berätta vad plattformen kommer att ta sig an för utmaningar. Skåneplattformen är initialt finansierad till 2019 och bakom satsningen står förutom Malmö högskola, även Lunds Universitet, SLU Alnarp, Malmö stad och … Läs mer

ISUs projektledare på SIRens årsmöte

Jag åkte till Stockholm för att delta på SIRens årsmöte som hölls på anrika Kungliga Tekniska Högskolan. Det var en inspirerande miljö att röra sig i och de två heldagarna var väldigt spännande och innehållsrika. På plats var forskare, fastighetsbolag, Boverket, bygg-och arkitektföretag. SIRen – Sustainable Integrated Renovation är en transdisciplinär forskningsmiljö som arbetar med helhetssyn … Läs mer