Category: Stadsutveckling

Förstör inte stadsbilden – förvara veden rätt

Runt om i vårt avlånga land har markägare sin skogsplantering. Skogen används för många olika saker i samhället, alltifrån byggmaterial till vedeldning. Men att förvara och hantera timmerstockar och ved korrekt är viktigt för att inte förstöra framkomligheten och stadsbilden i städer. Med rätt hjälpmedel blir det lättare att hantera och förvara stockarna. Den svenska skogen – en viktig naturresurs...

Hur stadsplaneringen kan påverka ditt villaköp

Världens städer har gått igenom ett flertal förändringar under historiens lopp. Faktorer som den industriella revolutionen, bilens uppfinnande och nya kunskaper om miljöns inverkan på människans hälsa har fått stadsplanerare att tänka om många gånger. Således även idag och bara under de senaste decennierna har det skett mycket i stora och små städer. För dig som planerar att köpa villa är det...

Arbete på stadsplaneringskontoret

Stadsplanering innebär att forma och ordna gator, byggnader och torg inom tät bebyggelse. Från början handlade stadsplanering om att fastställa olika gränslinjer mellan existerande byggnadskvarter och dess angränsande gator. Kvarteren brukade finnas i tätt bebyggda områden som städer. För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt behöver stadsplanerare ha tillgång till bra kontorsmaterial, kartor och geografiska informationssystem. Med...